EU-program på ny webbplats

Onsdag den 18 december öppnar en ny webbplats för Tillväxtverkets EU-program. 

 

Den nya webbplatsen ska bereda plats för information om programperioden 2014-2020 som inledningsvis kommer att innehålla det mest väsentliga och växa allt eftersom att ramarna för strukturfondsprogrammen fastställs och blir allt tydligare.

Du når den nya webbplatsen genom att använda länkadressen eu.tillvaxtverket.se eller genom att gå via Tillväxtverkets webbplats.

På återseende