I de flesta EU finansierade projekt handlar det mycket om att på ett effektivt sätt kunna kommunicera och komma åt projektgemensamma dokument även om man är på resa.

Därför har EU-Projectservices AB valt att samarbeta med Tervix ICT AB med ett erbjudande att HYRA ett intranet för en längre eller kortare period.

Kontakta oss för ett prisförslag.

 

Det mobila kontoret - Tervix Intranet

 

Med intranetsystemet Tervix Intranet - har det mobila och papperslösa kontoret kommit närmare en verklighet. Många kunder har visat att effektiviteten därmet kan ökas betydligt. I ett antal EU-stödda projekt har Tervix Intranet varit det sammanhållande verktyget.

 

Projectservices Intranät