Under de senaste 20 åren har vår VD varit involverad i olika lokala, regionala och internationella EU finansierade projekt både som Projektledare, Samordnare och Projekt Administratör.

Genom dessa projekt så har vi byggt upp ett nätverk av kontakter i de flesta europeiska länder, inom många olika verksamhetsgrenar. Det har dock för det mesta handlat om IT, ny teknik, nya företagsidéer och kultur.