Uppdrag och utbildningar

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom Projektadministration och Projektredovisning, bland annat Regionalfonden, Horizon 2020, Botnia Atlantica, Leader, Tilväxtverket, Vinnova och SIP STRIM, på uppdrag av Georange ideella förening, Skellefteå.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom Projektadministration och Projektredovisning, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, på uppdrag av SPGA

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsultuppdrag i att färdigställa en projektansökan till ESF på uppdrag av Kommunförbundet i Norrbotten.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsultuppdrag som Project Coordinator för NPP projektet Tourist Guide for Northern Periphery på uppdrag av Tillväxt Skellefteå.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom projektredovisning/ekonomiuppföljning Interreg IVC, på uppdrag av Tillväxt Skellefteå, Campusutveckling.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsultuppdrag i att färdigställa en projektbeskrivning på uppdrag av Fritid Skellefteå till Landsbygdsverket.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom Projektadministration och Projektredovisning, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, på uppdrag av Georange ideella förening, Malå.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom projektledning samt skriva en projektansökan för Interreg IIIB, Norra Perifierin på uppdrag av Fritidsförvaltningen och Tillväxt Skellefteå.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom projektredovisning/ekonomiuppföljning Interreg IV, Botnia Atlantica, på uppdrag av Tillväxt Skellefteå, Campusutveckling.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom projektredovisning/ekonomiuppföljning Interreg IIIB, Norra Perifierin på uppdrag av Bodö Kommun, Norge.

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Konsulttjänster inom projektredovisning/ekonomiuppföljning Interreg IIIB, Norra Periferin samt Projektledare för delprojektet "Networks", på uppdrag av Socialförvaltningen i Luleå.

Ordförande och föreläsare

Konferens om EU-Bidrag och Projektstöd, Konferensordförande och föreläsare om projektadministration och projektekonomi på en konferens i Stockholm om EU-Bidrag och Projektstöd arrangerad av IQPC. Länk till programmet

Uppdragskontrakterad Projektkonsult.

Administrativa konsulttjänster i pågåend projekt samt medverka i och upprätta budget i nya projektansökningar, på uppdrag av Socialförvaltningen i Luleå

Projektadministratör Co-ordinator/ Transnationell projektledare

 För delprojektet Nätverk i ett NPP projekt med partners i Norge, Färöarna, Skottland och Finland. Ansvarig för ekonomisamordning och rapportering. Utvecklare och projektledare för en IT-portal för seniorer i Luleå.

Projekt ledare och svensk organisatör

För Irländska ungdomar som genomfört utbildningar och arbetspraktik i Skellefteå.

Uppdragskontrakterad Projektledare

För NEWTIME i Sverige, ett IST forskningsprojekt finansierat av EU:s 5:e ramprogram. Projektet handlade om effekterna av bredbandsuppkoppling och olika typer av nätverk för mikroföretag.

Europeisk  Co-ordinator

för Bizarcade,  en  utveckling av webbaserad B2B samarbetsportal för Små och Medelstora företag.

Projektledare/samordnare

För  “AssMina”  en utveckling av en mässnavigator genom användandet av wap och mobila nätverket.

Projektledare och utbildare

För en SWIT utbildning inom digital affärskommunikation.

Projektledare/administratör

 För ett  projekt kallat ”Telemusketörerna”, ett initiativ att skapa arbetstillfällen för långtidssjukskrivna och  långtidsarbetslösa och personer.

Projektledare

Småföretag - Europa, SME:s nätverkande för affärsnytta

Projektledare,

Local One Stop Shop, inom AGORA ett 4:e ramprojektsfinansierat iniativ för att utveckla anpassade webb tjänster för små och medlelstora företag. 

Utbildningar/Kurser :


Kvalificerad yrkesutbildning i försäljning, Marknadsföring och Företagsekonomi.
Yrkesteknisk Högskola, Industri och produktion.
Engelsk affärskommunikation, University of Hull (distansutbildning)
Project Management/ Rambole Management
Mediautbildning/mediaträning Luleå Kommun