PROJEKTADMINISTRATION är den term som används för alla de aktiviteter som handlar om att sköta personal, material, ekonomi och logistiken i ett projekt. EU-Projectservices AB har över 14 års erfarenhet både indirekt och direkt av projektadministration i både nationella, regionala och internationella utveckligsprojekt.

Ett projekt finansierat med EU medel måste ledas och administreras på ett professionellt och tillförlitligt satt. Ekonomisamordning bor inte underskattas, erfarenheterna har visat att det kravs mycket att bygga upp, underhålla och fasa ut ett trans nationellt projekt av denna dignitet. För att på bästa sätt använda dessa medel som tilldelats projektet så fodras det en professionell ekonomihantering. Det rekommenderas från beslutande myndighet att man tillsätter en ansvarig ekonomisamordnare till att underhålla och sköta projektekonomin. ”(Utdrag från Norra Periferins 'Practical guide for Project Management')