EU finansierade projekt har i de flesta fall klara regler hur man strukturerar en budget. Det kan ändå vara svårt att som ny sätta sig in i dessa regler

Kontakta mig så hjälper jag er med detta