PROJEKTLEDNING handlar om att utifrån klarställda mål skapa förutsättnigar och en kreativ arbetsmiljö i en organisation så att resultaten nås under kontrollerande former. Projektledaren är ofta den person som representerar klienten och skall säkerställa och implementera de behov som getts av uppdragsgivaren, både när det gäller kostnad, tid, kvalité och kundnytta.

Med bred erfarenhet inom Projektledning kan EU Projectservices AB hjälpa er att genomföra era projekt, vare sig det gäller utredningar/förändringar i den effentliga organisationen eller privata företag, från start till mål och inom givna ekonomiska ramar.

 

Projektledarerfarenheter

2010-2013 Projekt koordinator för projektet Tourist Guide for Northern Periphery,
TG4NP

2004-2011 Projektledare för delprojektet Nätverk. Utveckling och implementering av seniorportalen www.lulesenior.se

2003 Projektledare och svensk organisatör för utbytesstudenter från Nord Irland.

2001-2003 Sub contracting Project Manager för NEWTIME i Sverige. Ett 5e IST ramprojekt inom forskning och utveckling

2000 Projektledning av ett initiativ för att skapa arbetstillfällen för personer med vissa arbetshandikapp med hjälp av IT

1999 Projektledare Småföretag IT, ett samarbetsprojekt mellan små och medelstora företag i Skellefteå